IQ/OQ/PQ Dokumentation

Validering, kvalificering, mapping, IQ/OQ/PQ, FAT och SAT med spårbara referenser.

Många av vårakunder har ökande krav på dokumentation och vi har bred erfarenhet av validering och kvalificering. Vi kan hjälpa till med att utarbeta IQ-/OQ-/PQ-dokumentation med spårbara referenser.

På den mestautrustningen erbjuder vi färdiga IO-/OQ-/PQ-protokoll. En stor del av utrustningen kan levereras med FAT- och SAT-test från producenten. Vi kandessutom erbjuda auktoriserad service och årliga avtal som utförs av våra utbildade tekniker, såledesatt Ni kontinuerligt har kontroll över Er dokumentation.

Vi har erfarenhet av dokumentation och utarbetande av IQ/OQ/PQ samt mapping med mera av bland annat kylskåp,frysskåp, klimatskåp, centrifuger, autoklaver, skakinkubatorer, bioreaktorer, värmeskåp,dataloggrar, centrala övervakningssystem och viskosimetrar.

Om Ni har frågor till ovannämnda, är Ni välkommen att kontakta Anders Lillesø på
tel. 040 30 50 30 eller e-mail al@buch-holm.se

Läs mer om vårt servicekoncept och -avtal i broschyren här