Överst på sidan

IQ/OQ/PQ Dokumentation

Validering, kvalificering, mapping, IQ/OQ/PQ, FAT och SAT med spårbara referenser.

Många av våra kunder har krav på dokumentation och vi har bred erfarenhet av validering och kvalificering. Vi kan hjälpa till att utarbeta IQ-/OQ-/PQ-dokumentation med spårbara referenser.

På stor del av utrustningen erbjuder vi färdiga IO-/OQ-/PQ-protokoll. En stor del av utrustningen kan levereras med FAT- och SAT-test från producenten. Vi kan även erbjuda auktoriserad service och årliga avtal som utförs av våra servicetekniker. 

Vi har erfarenhet av dokumentation och utarbetande av IQ/OQ/PQ samt mapping med mera av bland annat kylskåp,frysskåp, klimatskåp, centrifuger, autoklaver, skakinkubatorer, bioreaktorer, värmeskåp,dataloggrar, centrala övervakningssystem och viskosimetrar.

Vid frågor vänligen kontakta kundsupport på telefon

 +46 (0)40 30 50 30 eller e-mail b-h@buch-holm.se
Läs mer om vårt servicekoncept och -avtal i broschyren här

IQ/OQ/PQ Dokumentation

Validering, kvalificering, mapping, IQ/OQ/PQ, FAT och SAT med spårbara referenser.

Många av våra kunder har krav på dokumentation och vi har bred erfarenhet av validering och kvalificering. Vi kan hjälpa till att utarbeta IQ-/OQ-/PQ-dokumentation med spårbara referenser.

På stor del av utrustningen erbjuder vi färdiga IO-/OQ-/PQ-protokoll. En stor del av utrustningen kan levereras med FAT- och SAT-test från producenten. Vi kan även erbjuda auktoriserad service och årliga avtal som utförs av våra servicetekniker. 

Vi har erfarenhet av dokumentation och utarbetande av IQ/OQ/PQ samt mapping med mera av bland annat kylskåp,frysskåp, klimatskåp, centrifuger, autoklaver, skakinkubatorer, bioreaktorer, värmeskåp,dataloggrar, centrala övervakningssystem och viskosimetrar.

Vid frågor vänligen kontakta kundsupport på telefon

 +46 (0)40 30 50 30 eller e-mail b-h@buch-holm.se
Läs mer om vårt servicekoncept och -avtal i broschyren här