Överst på sidan

Serviceavtal - FRYSAR

Serviceavtal med ett årligt besök
När du köper ett serviceavtal får du ett årligt besök av en tekniker. Fysisk kontroll och genomgång av frysen; att temperatur och andra funktioner lever upp till specifikationerna. En servicerapport upprättas för ytterligare information om tillstånd samt dokumentation.  Vi erbjuder serviceavtal med ett årligt besök på -86°C och -150°C frysar. Geografiska begränsningar finns. 

 Dygnavtal 24/7
 Vi erbjuder dygnsavtal på frysar med -86°C och -150°C. Om du behöver säkerställa dina prover 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året? Då bör du teckna ett dygnsavtal. Vi garanterar dig en kyld frys, inom 8 timmar med temperatur -86°C eller -150°C (i södra Sverige) Om det är fysiskt möjligt tar vi med den defekta frysen i retur för en eventuell reparation. 

 Auktoriserad kylservice 
 Buch & Holm är ett professionellt företag inom installation, reparation och service av kylanläggningar oavsett storlek. Vi erbjuder auktoriserad service på alla fabrikat av frysar med temperaturer ned till -150°C. Vid servicebesök används alltid certifierad och spårbar utrustning med intern referensutrustning.
  
Önskar du råd och vägledning når du kundsupport på e-mail b-h@buch-holm.se
Läs mer om vårt servicekoncept och -avtal i foldern här

Serviceavtal - FRYSAR

Serviceavtal med ett årligt besök
När du köper ett serviceavtal får du ett årligt besök av en tekniker. Fysisk kontroll och genomgång av frysen; att temperatur och andra funktioner lever upp till specifikationerna. En servicerapport upprättas för ytterligare information om tillstånd samt dokumentation.  Vi erbjuder serviceavtal med ett årligt besök på -86°C och -150°C frysar. Geografiska begränsningar finns. 

 Dygnavtal 24/7
 Vi erbjuder dygnsavtal på frysar med -86°C och -150°C. Om du behöver säkerställa dina prover 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året? Då bör du teckna ett dygnsavtal. Vi garanterar dig en kyld frys, inom 8 timmar med temperatur -86°C eller -150°C (i södra Sverige) Om det är fysiskt möjligt tar vi med den defekta frysen i retur för en eventuell reparation. 

 Auktoriserad kylservice 
 Buch & Holm är ett professionellt företag inom installation, reparation och service av kylanläggningar oavsett storlek. Vi erbjuder auktoriserad service på alla fabrikat av frysar med temperaturer ned till -150°C. Vid servicebesök används alltid certifierad och spårbar utrustning med intern referensutrustning.
  
Önskar du råd och vägledning når du kundsupport på e-mail b-h@buch-holm.se
Läs mer om vårt servicekoncept och -avtal i foldern här