Serviceavtal - Skakinkubatorer

För att säkerställa bästa möjliga resultat, rekommenderar vi löpande underhåll och service. Utrustning, som hålls i driftklar, har normalt färre avbrott, som i värsta fall kan leda till driftförluster. Underhåll förlänger också utrustningen livslängd och gör investeringen mer lönsam.

Vår tekniker utbildas löpande hos producenten Infors HT - har specialverktyg, certifierad mätutrustning och tillgång reservdelar i original. Serviceavtal med ett årligt besök omfattar hela skakinkubatorn. Vid det årliga besöket genomgår vår servicetekniker utrustningen från A-Ö och säkerställer att varvtal, temperatur, CO2, fukt och övriga funktioner uppfyller specifikationerna.

Det används spårbar certifierad mätutrustning och CO2 till kontroll av parametrarna.

Har Ni frågor eller önskar råd och vägledning, så kontakta kundsupport på tel. 040 30 50 30 eller e-mail: b-h@buch-holm.se

Läs mer om vårt servicekoncept och -avtal i foldern här

Serviceavtal - Skakinkubatorer

För att säkerställa bästa möjliga resultat, rekommenderar vi löpande underhåll och service. Utrustning, som hålls i driftklar, har normalt färre avbrott, som i värsta fall kan leda till driftförluster. Underhåll förlänger också utrustningen livslängd och gör investeringen mer lönsam.

Vår tekniker utbildas löpande hos producenten Infors HT - har specialverktyg, certifierad mätutrustning och tillgång reservdelar i original. Serviceavtal med ett årligt besök omfattar hela skakinkubatorn. Vid det årliga besöket genomgår vår servicetekniker utrustningen från A-Ö och säkerställer att varvtal, temperatur, CO2, fukt och övriga funktioner uppfyller specifikationerna.

Det används spårbar certifierad mätutrustning och CO2 till kontroll av parametrarna.

Har Ni frågor eller önskar råd och vägledning, så kontakta kundsupport på tel. 040 30 50 30 eller e-mail: b-h@buch-holm.se

Läs mer om vårt servicekoncept och -avtal i foldern här