Serviceavtal - Skakinkubatorer

För att säkerställa bästa möjliga resultat rekommenderar vi löpande underhåll och service. Utrustning som hålls driftklar har normalt färre avbrott. Detta resulterar i sin tur till mindre driftförluster. Underhåll förlänger också utrust-ningen livslängd och gör investeringen mer lön-sam.

Vår tekniker utbildas löpande hos producenten Infors HT - har specialverktyg, certifierad mät-utrustning och tillgång reservdelar i original. 
Serviceavtal med ett årligt besök omfattar hela skakinkubatorn. Vid det årliga besöket genomgår vår servicetekniker utrustningen från A-Ö och säkerställer att varvtal, temperatur, CO2, fukt och övriga funktioner uppfyller specifikationerna.

Det används spårbar certifierad mätutrustning och CO2 till kontroll av parametrarna.

Önskar du råd och vägledning når du kund-support på e-mail b-h@buch-holm.se

Läs mer om vårt servicekoncept- och avtal i foldern här.

Serviceavtal - Skakinkubatorer

För att säkerställa bästa möjliga resultat rekommenderar vi löpande underhåll och service. Utrustning som hålls driftklar har normalt färre avbrott. Detta resulterar i sin tur till mindre driftförluster. Underhåll förlänger också utrustningen livslängd och gör investeringen mer lönsam.

Vår tekniker utbildas löpande hos producenten Infors HT - har specialverktyg, certifierad mätutrustning och tillgång reservdelar i original. 
Serviceavtal med ett årligt besök omfattar hela skakinkubatorn. Vid det årliga besöket genomgår vår servicetekniker utrustningen från A-Ö och säkerställer att varvtal, temperatur, CO2, fukt och övriga funktioner uppfyller specifikationerna.

Det används spårbar certifierad mätutrustning och CO2 till kontroll av parametrarna.

Önskar du råd och vägledning når du kundsupport på e-mail b-h@buch-holm.se

Läs mer om vårt servicekoncept- och avtal i foldern här.