SERVICEAVTAL - VÄRMESKÅP

Varför är det viktigt att underhålla utrustning?
För att säkerställa bästa möjliga resultat rekommenderar vi löpande underhåll och service.
Utrustning som hålls i driftskick har vanligtvis färre haverier, vilket i värsta fall kan leda till driftförluster.
Underhåll förlänger också utrustningens livslängd och gör investeringen mer lönsam.

Serviceavtal med ett årligt besök
Kontraktet omfattar hela värmeskåpet/inkubatorn. Vid det årliga besöket genomgås utrustningen av våra servicetekniker från A-Ö och säkerställer att temperatur, övertemperaturskydd och övriga funktioner uppfyller specifikationerna. Mätningar av de olika parametrarna görs med spårbar certifierad utrustning. 

Våra tekniker utbildas löpande hos producenterna och har specialverktyg, certifierad mätutrustning samt tillgång till reservdelar i original.

Fördelar med att ha ett serviceavtal:
• Löpande råd och vägledning till användarna
• Säkerställer att utrustningen uppfyller specifikationerna
• Utrustningen hålls i driftklart skick
• Underhåll förlänger livslängden på utrustningen
• Servicerapport på utfört arbete som dokumentation.

Önskar du råd och vägledning når du kundsupport på telefon 040-305030 eller på e-mail b-h@buch-holm.se

Läs mer om vårt servicekoncept- och avtal i foldern här.

SERVICEAVTAL - VÄRMESKÅP

Varför är det viktigt att underhålla utrustning?
För att säkerställa bästa möjliga resultat rekommenderar vi löpande underhåll och service.
Utrustning som hålls i driftskick har vanligtvis färre haverier, vilket i värsta fall kan leda till driftförluster.
Underhåll förlänger också utrustningens livslängd och gör investeringen mer lönsam.

Serviceavtal med ett årligt besök
Kontraktet omfattar hela värmeskåpet/inkubatorn. Vid det årliga besöket genomgås utrustningen av våra servicetekniker från A-Ö och säkerställer att temperatur, övertemperaturskydd och övriga funktioner uppfyller specifikationerna. Mätningar av de olika parametrarna görs med spårbar certifierad utrustning. 

Våra tekniker utbildas löpande hos producenterna och har specialverktyg, certifierad mätutrustning samt tillgång till reservdelar i original.

Fördelar med att ha ett serviceavtal:
• Löpande råd och vägledning till användarna
• Säkerställer att utrustningen uppfyller specifikationerna
• Utrustningen hålls i driftklart skick
• Underhåll förlänger livslängden på utrustningen
• Servicerapport på utfört arbete som dokumentation.

Önskar du råd och vägledning når du kundsupport på telefon 040-305030 eller på e-mail b-h@buch-holm.se

Läs mer om vårt servicekoncept- och avtal i foldern här.