Kombinationsfilter, 230 A2B2E2K1-P3R, fp. med 2 st

Varunummer9005632
Kombinationsfilter till Polimask 230 halvmasker till skydd mot partiklar från toxiska substanser. Skyddar mot organiska gaser och ångor med kokpunkt >65°C, oorganiska gaser och ångor, svaveldioxid, ammoniak och partiklar (P3) Notera: BIOSTOP-behandling hämmar mikrobbiell tillväxt på filtret. Förp
Förhandsgranska utskrift