LLG sprutförfilter, PVDF, osterila, Ø13mm, 0,45 µm

Varunummer9055534
Sprutfilter med hydrofilt PVDF membran till polära och svagt opolära vattenlösningar. Har mycket låg proteinbindning och hög genomströmning. Lämplig till användning med biologiska makromolekyler, vattenlösliga oligomerer och polymerer. Bilden visar inte den korrekta varan, men en liknande. Förpackni
Förhandsgranska utskrift