Serviceavtal - Laminar FlowBÄNKAR

Vid arbete med LAF- och säkerhetsbänkar undgår dina produkter kontaminering. Därutöver ska arbetsgången också vara säker för dig och omgivningen. Vi testar och utför service/filterbyte på LAF- och säkerhetsbänkar klass I, II & III. Bänk-arna testas efter gällande internationella stan-darder, enligt ISO/EN 12469.


När du tecknar ett serviceavtal med Buch & Holm är det vi som har ansvaret för att bänkarna löp-ande testas. Integritetstest utförs med fotometer eller partikelräknare. Det används ackrediterat kalibrerad mätutrustning till alla mätningar och tester. För att ge högsta möjliga säkerhet sam-arbetar vi med firman VentilationsPartner, som är CTCB-1 certifierd på professionell nivå. Det betyder att de har certifikat på att kunna utföra tester på bänkar och installationer med sterilfilter (HEPA filter). Vi gör service på alla fabrikat som tex Kojair, Holten, Scanlaf, Thermo, Esco, GOTH-bänkar med flera.

Önskar du råd och vägledning når du kundsupport på e-mail b-h@buch-holm.se

Läs mer om vårt servicekoncept- och avtal i foldern här

Serviceavtal - Laminar FlowBÄNKAR

Vid arbete med LAF- och säkerhetsbänkar undgår dina produkter kontaminering. Därutöver ska arbetsgången också vara säker för dig och omgivningen. Vi testar och utför service/filterbyte på LAF- och säkerhetsbänkar klass I, II & III. Bänkarna testas efter gällande internationella standarder, enligt ISO/EN 12469.


När du tecknar ett serviceavtal med Buch & Holm är det vi som har ansvaret för att bänkarna löpande testas. Integritetstest utförs med fotometer eller partikelräknare. Det används ackrediterat kalibrerad mätutrustning till alla mätningar och tester. För att ge högsta möjliga säkerhet samarbetar vi med firman VentilationsPartner, som är CTCB-1 certifierd på professionell nivå. Det betyder att de har certifikat på att kunna utföra tester på bänkar och installationer med sterilfilter (HEPA filter). Vi gör service på alla fabrikat som tex Kojair, Holten, Scanlaf, Thermo, Esco, GOTH-bänkar med flera.

Önskar du råd och vägledning når du kundsupport på e-mail b-h@buch-holm.se

Läs mer om vårt servicekoncept- och avtal i foldern här