Serviceavtal - Vågar

Det är naturligtvis viktigt, att Era vågar väger korrekt. Därför erbjuder Buch & Holm service, underhåll och spårbar kalibrering av Era laboratorievågar upp till 50 kg. Våra tekniker kalibrerar vågen, och justerar den om vågens avläsning ligger utanför specifikationerna. Test för vågens linearitet, reproducerbarhet och kantbelastning utförs. Har Ni en fuktbestämningsvåg, kontrollerar vi också temperaturen.

Våra kalibreringsvikter är spårbara enligt tyska DKD.
Buch & Holm är ISO9001, ISO14001 och ISO18001 certifierat.

Har Ni frågor eller önskar råd och vägledning, så kontakta kundsupport på tel. 040 30 50 30 eller e-mail b-h@buch-holm.se

Läs mer om vårt servicekoncept och -avtal i foldern här

Serviceavtal - Vågar

Det är naturligtvis viktigt, att Era vågar väger korrekt. Därför erbjuder Buch & Holm service, underhåll och spårbar kalibrering av Era laboratorievågar upp till 50 kg. Våra tekniker kalibrerar vågen, och justerar den om vågens avläsning ligger utanför specifikationerna. Test för vågens linearitet, reproducerbarhet och kantbelastning utförs. Har Ni en fuktbestämningsvåg, kontrollerar vi också temperaturen.

Våra kalibreringsvikter är spårbara enligt tyska DKD.
Buch & Holm är ISO9001, ISO14001 och ISO18001 certifierat.

Har Ni frågor eller önskar råd och vägledning, så kontakta kundsupport på tel. 040 30 50 30 eller e-mail b-h@buch-holm.se

Läs mer om vårt servicekoncept och -avtal i foldern här