Serviceavtal - Vågar

Det är viktigt att din våg väger korrekt. Därför erbjuder Buch & Holm service, underhåll och spårbar kalibrering av din laboratorievåg ända upp till 50 kg. Våra tekniker kalibrerar vågen, och justerar den om vågens avläsning ligger utanför specifikationerna. Test för vågens linearitet, repro-ducerbarhet och kantbelastning utförs. Har du en fuktbestämningsvåg så kontrollerar vi också temp-eraturen.
 
 Våra kalibreringsvikter är spårbara enligt tyska DKD. Buch & Holm är ISO9001, ISO14001 och ISO18001 certifierat.

Önskar du råd och vägledning når du kund-support på e-mail b-h@buch-holm.se

Läs mer om vårt servicekoncept och -avtal i foldern här

Serviceavtal - Vågar

Det är viktigt att din våg väger korrekt. Därför erbjuder Buch & Holm service, underhåll och spårbar kalibrering av din laboratorievåg ända upp till 50 kg. Våra tekniker kalibrerar vågen, och justerar den om vågens avläsning ligger utanför specifikationerna. Test för vågens linearitet, reproducerbarhet och kantbelastning utförs. Har du en fuktbestämningsvåg så kontrollerar vi också temperaturen.
 
 Våra kalibreringsvikter är spårbara enligt tyska DKD. Buch & Holm är ISO9001, ISO14001 och ISO18001 certifierat.

 Önskar du råd och vägledning når du kundsupport på telefon 040-305030 eller på e-mail b-h@buch-holm.se

Läs mer om vårt servicekoncept och -avtal i foldern här