Överst på sidan

Seminarium:
PARTIKELANALYS - PROVBEREDNING

22 oktober 2024 – Herlev (nordvästra Köpenhamn)

När vi håller vår årliga partikelanalys-workshop kommer Patrick Moosmann och Dominique Decker från Fritsch att dela sin expertis och breda know-how. Du kommer att få professionella svar på frågor omkring provnedbrytning och partikelanalys.

Vet du partikelstorleken på ditt material?
Behärskar du konsten att isolera det representativa urvalet?
Kan siktstapeln ersättas med en tidsbesparande partikelanalysapparat?
Hur bryter du ner ditt material på ett smart, automatiskt och enhetligt sätt?

Följande utrustning finns tillgängliga på seminariedagen:
Kulkvarn; Pulverisette 6. Highspeed kvarn; P14. Mini-kvarn; Pulverisette 23. Blender; P11. Laser-partikelanalysator; Analysette 22 Next

Agenda
• Teori kring Fritschs kvarnar och principer för malning samt partikelanalys
• Hur väljer man rätt lösning?
• Kunskap om de mest använda materialen
• Granskning och bedömning av medtagna prover
• Hands-on på utställda instrument

Kom ihåg att ta med prover!
På dagen är du varmt välkommen att ta med eget material. Förstahandsbedömning av de olika proverna ger ett bra svar på vilket Fritsch-instrument som kan lösa uppgiften.

Målgrupp: R&D, kvalitetskontroll, formulering av nya produkter, design av processanläggningar med mera.
Datum: 22 oktober 2024
Plats: Buch & Holm A/S, Marielundvej 39, 2730 Herlev, (nordvästra Köpenhamn)
Tid: 9.30 - 15.30 - Lunch ca. 12.30 (kostnadsfritt)
Föredragshållare: Patrick Moosmann och Dominique Decker
Språk: Engelska
Deltagarpris: Kostnadsfritt

Ytterligare information och anmälan: Janni Nielsen på tel. 040 - 30 50 30 eller på e-mail: jbn@buch-holm.dk

Vi vet, vad som krävs och gläder oss till en spännande dag tillsammans med Er.

Seminarium:
PARTIKELANALYS - PROVBEREDNING

22 oktober 2024 – Herlev (nordvästra Köpenhamn)

När vi håller vår årliga partikelanalys-workshop kommer Patrick Moosmann och Dominique Decker från Fritsch att dela sin expertis och breda know-how. Du kommer att få professionella svar på frågor omkring provnedbrytning och partikelanalys.

Vet du partikelstorleken på ditt material?
Behärskar du konsten att isolera det representativa urvalet?
Kan siktstapeln ersättas med en tidsbesparande partikelanalysapparat?
Hur bryter du ner ditt material på ett smart, automatiskt och enhetligt sätt?

Följande utrustning finns tillgängliga på seminariedagen:
Kulkvarn; Pulverisette 6. Highspeed kvarn; P14. Mini-kvarn; Pulverisette 23. Blender; P11. Laser-partikelanalysator; Analysette 22 Next

Agenda
• Teori kring Fritschs kvarnar och principer för malning samt partikelanalys
• Hur väljer man rätt lösning?
• Kunskap om de mest använda materialen
• Granskning och bedömning av medtagna prover
• Hands-on på utställda instrument

Kom ihåg att ta med prover!
På dagen är du varmt välkommen att ta med eget material. Förstahandsbedömning av de olika proverna ger ett bra svar på vilket Fritsch-instrument som kan lösa uppgiften.

Målgrupp: R&D, kvalitetskontroll, formulering av nya produkter, design av processanläggningar med mera.
Datum: 22 oktober 2024
Plats: Buch & Holm A/S, Marielundvej 39, 2730 Herlev, (nordvästra Köpenhamn)
Tid: 9.30 - 15.30 - Lunch ca. 12.30 (kostnadsfritt)
Föredragshållare: Patrick Moosmann och Dominique Decker
Språk: Engelska
Deltagarpris: Kostnadsfritt

Ytterligare information och anmälan: Janni Nielsen på tel. 040 - 30 50 30 eller på e-mail: jbn@buch-holm.dk

Vi vet, vad som krävs och gläder oss till en spännande dag tillsammans med Er.